ẢNh đại diện

Học tiếng Anh

TỪ NỐI TRONGTIẾNG ANH

Ngày: 29-06-2021 | Lượt xem: 356

Một trong những phương pháp học tiếng anh hiệu quả là luyện viết thành thạo. Muốn viết được một đoạn văn hay bằng tiếng anh thì chúng ta phải học được cách diễn đạt làm sao cho logic và mạch lạc. Để làm được điều này thì một phần không thể thiếu là chúng ta sử dụng những từ nối trong tiếng anh. Từ nối trong tiếng anh góp phần làm cho đoạn văn rõ ý hơn, liên kết thông suốt cùng làm sáng tỏ vấn đề mà chúng ta cần đề cập đến. Dưới đây xin giới thiệu với các em các từ nối thông dụng.

https://duhocemmanuel.com/hoc-tieng-anh/hoc-tieng-anh---bao-gio-va-khi-nao-n1032.html

https://duhocemmanuel.com/hoc-tieng-anh/tieng-anh--thay-doi-cuoc-doi-n1033.html

https://duhocemmanuel.com/hoc-tieng-anh/thach-thuc-khi-hoc-tieng-anh-n1031.html

1 Những từ nối chỉ ý khái quát:

As a rule: như một quy luật

As usual: như thường lệ

For the most part: đối với hầu hết các phần

Ordinarily: thông thường

Usually: thường xuyên

Generally: thông thường

In other words: nói cách khác

2. Những từ dùng để thêm thông tin :

And: và

Also: cũng

Besides: ngoài ra

In addition: thêm vào đó

Furthermore: xa hơn nữa

Moreover: thêm vào đó

In short: nói ngắn gọn lại thì

Previously: trước đó

Simultaneously: đồng thời

Subsequently: sau đó

3. Những từ nối chỉ ý liệt kê :

The first..: thứ nhất

The second..: thứ hai

The third..: thứ ba

Next: tiếp theo

Then: sau đó

Finally: cuối cùng

To repeat: để nhắc lại

That is: đó là

So: vì vậy

4. Những từ dấu hiệu chỉ nguyên nhân, kết quả :

Accordingly: Theo như

And so: và vì thế

As a result: Kết quả là

Consequently: Do đó

For this reason: Vì lý do này..

So, therefore, thus (Vì vậy)

Because..: bởi vì

Still: vẫn

5. Những dấu hiệu chỉ sự đối lập :

But: nhưng

However/ nevertheless: tuy nhiên

In spite of: mặc dù

Instead: thay vì

Likewise: tương tự như thế,

Otherwise: mặt khác

On the one hand: mặt này

Although/ Though/ Even though: mặc dù

Despite/ In spite of: mặc dù

6. Những từ dấu hiệu chỉ kết luận :

After all: sau tất cả

At last: cuối cùng

In brief: nói chung

In closing: tóm lại là

In conclusion: kết luận lại thì

On the whole: nói chung

To conclude: để kết luận

To summarize: tóm tắt

Từ dấu hiệu để chỉ ví dụ

• as an example

• for example

• for instance

• specifically

• thus

• to illustrate

7. Những từ dấu hiệu chỉ sự khẳng định

• in fact (thực tế là)

• indeed (Thật sự là)

• no (không)

• yes (có)

• especially (đặc biệt là)

8. Những từ dấu hiệu chỉ địa điểm

• above (phía trên)

• alongside (dọc)

• beneath (ngay phía dưới)

• beyond (phía ngoài)

• farther along (xa hơn dọc theo…)

• in back (phía sau)

• in front (phía trước)

• nearby (gần)

• on top of (trên đỉnh của)

• to the left (về phía bên trái)

• to the right (về phía bên phải)

• under (phía dưới)

• upon (phía trên)

9. Những từ dấu hiệu chỉ sự nhắc lại

• in other words (nói cách khác)

• in short (nói ngắn gọn lại thì)

• in simpler terms (nói theo một cách đơn giản hơn)

• that is (đó là)

• to put it differently (nói khác đi thì)

• to repeat (để nhắc lại)

10. Những từ chỉ dấu hiệu thời gian

∙ afterward (về sau)

∙ at the same time (cùng thời điểm)

∙ currently (hiện tại)

∙ earlier (sớm hơn)

∙ formerly (trước đó)

∙ immediately (ngay lập tức)

∙ in the future (trong tương lai)

∙ in the meantime (trong khi chờ đợi)

∙ in the past (trong quá

in the past (trong quá khứ)

∙ later (muộn hơn)

∙ meanwhile (trong khi đó)

∙ previously (trước đó)

∙ simultaneously (đồng thời)

∙ subsequently (sau đó)

∙ then (sau đó)

∙ until now (cho đến bây giờ)

Cách học nhanh và hiệu quả nhất đó là chúng ta cứ viết theo chủ đề mình yêu thích về bất cứ vấn đề nào chúng ta quan tâm. Sau đó dùng các từ nối để thêm bớt cho đoạn văn trở nên hấp dẫn.

Chỉ cần mỗi ngày trau dồi cho mình từ 3 đến 5 từ nối là phương pháp học tiếng anh hiệu quả giúp trau dồi vốn từ vựng ngày càng phong phú. Chắc chắn, chúng ta sẽ có những đoạn văn thật hay và xúc tích. Hãy nhớ và tích cực sử dụng những từ nối ở trên cho thật hay nhé!!! Trung tâm Anh Ngữ Emmanuel- Tiếp nối ước mơ.

CTy Du Học Hàn Quốc Emmanuel

Du Học Hàn Quốc Emmanuel nơi tư vấn Du Học, Chi Phí Du Học, làm sao để có Học bổng cho Du Học Sinh, Kinh nghiệm và lựa chọn trường phù hợp! Đào tạo Tiếng Hàn tại Hải Phòng mọi trình độ đáp ứng sự phát triển ngoại ngữ cho các bạn!

Video

Video: Học bảng chữ cái Tiếng Hàn -10 phụ âm cơ bản