ẢNh đại diện

Điểm tin Mỹ

ĐẠI HỌC CITY UNIVERSITY OF SEATTLE - MỸ
Điểm tin Mỹ

ĐẠI HỌC CITY UNIVERSITY OF SEATTLE - MỸ

26-03-2020

City University of Seattle (CityU) được Tiến sĩ Michael A. Pastore thành lập năm 1973. Ban đầu lấy tên là City College, mục tiêu của trường là cung cấp chương trình giáo...

Xem thêm
ĐẠI HỌC HARVARD UNIVERSITY - MỸ
Điểm tin Mỹ

ĐẠI HỌC HARVARD UNIVERSITY - MỸ

26-03-2020

Đại học Harvard là nơi được dành cho sự xuất sắc trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu, và để phát triển các nhà lãnh đạo trong nhiều ngành, những người...

Xem thêm